Određivanje Rh(D) i pola fetusa

U okviru svih paketa PrenatalSafe (NIPT) testa, u slučaju da je majka RH(-), besplatno se određuje i Rh faktor fetusa, a što potvrđuje činjenicu da je PrenatalSafe (NIPT) test najkompletniji test na tržištu...

Zašto je određivanje Rh fetusa važno?

Humani Eritrociti imaju na svojoj površini antigene koji su odgovorni za ABO grupe krvnih sudova i antigene koji čine rezus faktor (RH) . Među antigenima faktora RH, sa kliničkog stanovišta D je najvažniji.

Osobe koje imaju D antigene na površini crvenih krvnih zrnaca definišu se kao Rh pozitivni, a osobe koje ih nemaju kao Rh negativni ( oko 15 -20 % u populaciji belaca ). RhD igra ključnu ulogu u onome što se zove nekompatibilnost majke - fetusa. Ako je fetus Rh (D ) pozitivan ( Rh + ) i trudnica Rh (D ) negativna  ( Rh -), verovatno će crvena krvna zrnca fetusa sa RH antigenom ući u cirkulaciju majke tokom porođaja i krvarenja.

U odsustvu mera predostrožnosti tokom prve trudnocće, postoji rizik da trudnica razvije imunu reakciju proizvodnjom antitela protiv crvenih krvnih zrnaca fetusa, a koja će ostati u krvi. U slučaju druge trudnoće sa Rh pozitivnim fetusom ( D) , majčina antitela za antigene eritrocita fetusa mogu da prođu kroz placentu i napadnu crvena krvna zrnca fetusa , koja se potom, prepoznata kao strano telo, uništavaju. Ovo stanje se naziva  tzv hemolitička bolest fetusa i novorođenčeta. Inkobatibilnost majke fetusa se ne događa kada su oba roditelja Rh negativni, ili ako je majka Rh pozitivna .

Kako izbeći rizik senzibilizacije?

Da bi se sprečila preosetljivost majke na crvena krvna zrnca fetusa, moguće je upotrebiti imunoprofilaksu sa anti - D imunoglobulinom, u toku trudnoće i posle porođaja. Terapija sa anti - D Imunoprofilaksom nije lišena rizika obzirom da je anti - D imunoglobulin humanog porekla - krvni proizvod dobijen od donacija krvi. Iako je rizik od prenošenja virusnih infekcija veoma nizak , ne može se potpuno isključiti .

RhSafe Test pomaže da se identifikuje rizik trudnoće za hemolitičke bolesti ploda i novorođenčeta, i samim tim smanji upotreba anti - D profilakse u slučajevima kada test pokaže da je fetus Rh ( D ) negativan,  kao i majka . U ovakvim slučajevima , zapravo , ne postoji opasnost od senzibilizacije odnosno aktiviranja antitela majke, pa se primena anti - D imunoglobulina može izbeći.