Cenovnik

Usluga Cena
PrenatalSafe® 3 490 € *
PrenatalSafe® 5 560 € *
PrenatalSafe® Plus 640 € *
PrenatalSafe® Karyo 780 € *
PrenatalSafe® Karyo Plus 890 € *
PrenatalSafe® Complete (Kario + GeneSafe Complete) 1290 € *
PrenatalSafe® Complete Plus (Kario Plus + GeneSafe Complete) 1350 € *
GeneSafe® De Novo 690 € *
GeneSafe® Inherited 690 € *
GeneSafe® Complete 840 € *

* u dinarskoj protiv vrednosti