Pet paketa prilagođenih potrebama klijenata

Sa željom da prilagodimo našu ponudu potrebama klijenata, formirali smo pet paketa (kombinacija) anomalija koje PrenatalSafe ® (NIPT) test treba da ispita. U nastavku ćete naći tabelu sa navedenim testovima, paketima koje nose, kao i cene za iste.

Pored najboljeg odnosa cene i onoga što u okviru određenog paketa nudi, PrenatalSafe® (NIPT)  test se odlikuje i po jedinstvenoj ponudi- u okviru svakog paketa je i pružena povoljnost određivanja RH faktora deteta u slučaju da je majka RH(-) a otac Rh(+), kao i određivanje pola deteta u slučaju da roditelji to zatraže.

U okviru ponude je i:

  • Besplatno genetsko savetovalište,
  • Besplatan Kit za uzorkovanje, uzimanje uzorka i njegov transport do laboratorije
  • Gratis asistencija u slučaju patološkog rezultata, u vidu određivanja kariotipa fetusa citogenetskom i molekularnom metodom (tehnološki naprednija, preciznija i mnogo brža)
  • Gratis biopsija horiona i amniocenteza na osnovu sporazuma ginekologa i Genome
  • Povraćaj novca u slučaju nemogućnosti dobijanja rezultata zbog ograničene količine fetalne DNA (manje od 2%)

Procedura sprovođenja PrenatalSafe (NIPT) testa je jednostavna i intuitivna:

  • Zatražiti kit za uzorkovanje
  • Popuniti formulare zahteva i izjave informisane saglasnosti
  • Uzorkovati krv
  • Poslati uzorak u laboratoriju
  • Primanje rezultata