Uzorak se ne šalje preko okeana

Činjenica da je Laboratorija Genoma® stacionirana u Italiji,  čini da je put uzorka kratak, pa je samim tim manji rizik za pogoršanje njegovog stanja usled dužine transporta odnosno rezultati stiću u kratkom vremenu! PrenatalSafe se radi u čitavoj EU, pod tim imenom… Lako se može ući na zvanični sajt Laboratorije Genoma i proveriti da li se taj test tamo i radi...

Laboratorija Genoma® , osnovana 1997., je visoko specijalizovani dijagnostički centar od svetskog značaja, poznat po svom doprinosu u napretku molekularne dijagnostike. Saradnja sa naučnim mrežama i istraživačkim projektima omogućili su joj snažan međunarodni ugled .

GENOMA® se smatra jednim od najnaprednijih evropskih centara molekularne dijagnostike, sa dva sedišta - u Rimu i Milanu. Laboratorije, napravljene u okviru modernog objekta visoke trehnologije, se razvijaju na ukupnoj površini od preko 4000 kvadratnih metara i odlikuju se naprednim instrumentima i tehnologijama, kao i visokim standardima kvaliteta. Svojim aktivnostima GENOMA® je prisutna u Evropi, SAD i Srednjem Istoku, pružajući specijalizovanu dijagnostičku podršku zdravstvenim ustanovama: broj urađenih genetskih testova na godišnjem nivou, uz stalan rast, je veći od 100.000.

Jedna od karakteristika koja razlikuje Genoma® Grupu predstavljena je širokom paletom usluga, koja spada među najsveobuhvatnijim u Evropi , a koja joj omogućava da ponudi pacijentima i njihovim lekarima inovativna dijagnostička rešenja za bilo koje kliničke potrebe . Sa spiskom sa više od 1500 genetskih testova iz 20 oblasti primene, Genoma® je sposobna da ispuni sve više specijalizovanih zahteva u oblasti citogenetike i molekularne dijagnostike, pružajući svojim klijentima visoko specijalizovane usluge , tačno , brzo i efikasno.

Fotografije laboratorije Genoma.